Registr Podnikatelských Subjektů

B  M A R K E T , s.r.o.

IČO:49097547
Ulice:Sokolská 16
Obec:Liberec I
PSČ:0
Zapsáno:1993-09-03
Způsob jednání:Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně, společnost zastupovat, jejím jménem nabývat práv a závazků a rozhodovat o všech jejích záležitostech. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že pod razítko či název firmy připojí svůj vlastnoruční podpis.
Osoby v angažmá
Jméno a příjmení:Petr Pihík
Ulice:Dlážděná 1418
Obec:Liberec 30
PSČ:0
Funkce:Jednatel
Od:1993-09-03
Do:1993-10-08
Jméno a příjmení:Michal B r e t l
Ulice:Ježkova 909/13
Obec:Liberec 6
PSČ:0
Funkce:Jednatel
Od:1993-09-03
Do:1994-02-10
Jméno a příjmení:Rostislav Letovanec
Ulice:Hrachovec 217
Obec:Valašské Meziříčí
PSČ:0
Funkce:Jednatel
Od:1993-10-08
Do:1994-02-10
Jméno a příjmení:Josef Török
Ulice:Polní 563/25
Obec:Liberec XII
PSČ:0
Funkce:Jednatel
Od:1994-02-10
Do:2004-02-17
Jméno a příjmení:Lenka Slámová
Ulice:K Olympii 44
Obec:Liberec 25
Část:Šimonovice - Minkovice
PSČ:46312
Funkce:Jednatel
Od:2004-02-17
Do:2007-12-03
Jméno a příjmení:Milan Trunkát
Ulice:Vítězství 660
Obec:Slušovice
PSČ:76315
Funkce:jednatel
Od:2007-12-03
Firma:B M A R K E T , s.r.o.
IČO:49097547
Ulice:Sokolská 16
Obec:Liberec I
PSČ:0
Funkce:Společníci
Od:2008-06-03
Živnostenská oprávnění
  1. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn. podnikání)